Welkom bij het klinisch onderzoek OPTIMA

Voor mensen met fibrodysplasia ossificans progressiva

Welkom!

Deze website biedt informatie over een klinisch onderzoek, het klinisch onderzoek OPTIMA, voor mensen met fibrodysplasia ossificans progressiva, of FOP.

Klinisch onderzoek is van essentieel belang voor de ontwikkeling van behandelingen: zonder vrijwilligers zoals u zouden we geen behandelingen kunnen ontwikkelen. Iedereen die betrokken is bij dit klinisch onderzoek speelt een belangrijke rol bij het vergroten van onze kennis van FOP. En dat kan in de toekomst andere patiënten met deze aandoening helpen.

Waarom doen we dit klinisch onderzoek?

FOP is een uitermate zeldzame genetische ziekte die wordt gekenmerkt door abnormale botgroei op plekken in het lichaam waar normaal geen bot aanwezig is ('heterotopische ossificatie' genaamd), zoals de ligamenten (banden), pezen en skeletspieren. Mensen met FOP kunnen ook te maken krijgen met 'opflakkeringen'. Dit zijn onvoorspelbare aanvallen van zwelling van weke delen, pijn, stijfheid en verminderde beweging. Opflakkeringen kunnen soms tot extra botvorming leiden.

In het klinisch onderzoek OPTIMA wordt onderzoek gedaan naar een experimenteel geneesmiddel als mogelijke behandeling voor mensen met FOP. Het onderzochte geneesmiddel wordt 'experimenteel' genoemd omdat het buiten dit klinisch onderzoek niet is goedgekeurd voor gebruik.

In dit klinisch onderzoek willen onderzoekers te weten komen of het experimenteel geneesmiddel kan helpen bij het verminderen van de tekenen en symptomen van FOP, zoals het aantal opflakkeringen en de hoeveelheid abnormale botgroei.

Hoe denkt men dat het experimenteel geneesmiddel werkt?

Het experimenteel geneesmiddel is een type geneesmiddel dat we een 'monoklonaal antilichaam' noemen. Antilichamen zijn eiwitten die van nature in uw bloed voorkomen en helpen bij het bestrijden van infecties. Monoklonale antilichamen zijn gemodificeerde antilichamen die zijn ontwikkeld om zich te richten op specifieke eiwitten in uw lichaam. Het experimenteel geneesmiddel wordt gedacht een eiwit genaamd Activin A te blokkeren, wat een bekende trigger is voor abnormale botgroei bij mensen met FOP.

Wie kan deelnemen aan het klinisch onderzoek OPTIMA?

U komt misschien in aanmerking voor deelname als u:

18 jaar of ouder bent

de diagnose FOP hebt gekregen

in het afgelopen jaar tekenen en symptomen hebt ervaren die verband houden met opflakkeringen van FOP (zoals pijn, zwelling of stijfheid)

Er zijn nog andere eisen om mee te kunnen doen.
Als u interesse hebt in deelname aan het klinische onderzoek OPTIMA, vul dan deze vragenlijst in om te zien of u in aanmerking komt.

Wat moet ik nog meer weten?

Meedoen aan een klinisch onderzoek is altijd op vrijwillige basis. Dit betekent dat u op elk moment kunt stoppen, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw gewone medische zorg.

We kunnen niet garanderen dat u medisch voordeel zult hebben van deelname aan dit klinisch onderzoek. Uw aandoening kan verbeteren, hetzelfde blijven of verslechteren. Het onderzoeksgeneesmiddel kan ook bijwerkingen veroorzaken of een onbekende invloed op uw gezondheid hebben. Uw veiligheid heeft echter onze allerhoogste prioriteit, en uw gezondheid wordt tijdens het klinisch OPTIMA-onderzoek steeds nauwlettend in de gaten gehouden.
Deelnemers aan klinisch onderzoek zijn van essentieel belang voor het ontwikkelen van behandelingen en voor het vergroten van onze medische kennis van zeldzame ziekten, zoals FOP. De informatie die we met dit klinisch onderzoek verzamelen, kan in de toekomst van voordeel zijn voor andere patiënten zoals u.    

Als u interesse hebt in deelname, of meer informatie wilt, neem dan contact op met uw lokale klinische onderzoeksteam van OPTIMA - zij zullen u graag helpen.  

Zoek een klinisch onderzoekscentrum bij u in de buurt.  
nl_NLDutch